Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Kategorie 2018 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.09.2018

W zakłdce Wyniki sezonów Sezon 2018 r. umieszczono wyniki w kategoriach i najlepsze lotniki.


Karty hodowców do MP

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 13.08.2018

W zakładce Pliki do pobrania umieszczono karty hodowców do MP.


Propozycje do kategorii

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.08.2018

GMP

IM

Poprawione kategorie do MP


Komunikat Nr 2/2018 Zarządu Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Drezdenku dotyczący lotów gołębi młodych w sezonie 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.07.2018

ZARZADU ODDZIAŁU P.Z.H.G.P DREZDENKO

informuje że plan lotów gołębi młodych w sezonie 2018 r. został przyjęty na posiedzeniu w dniu 12.07.2018 r. i będzie obejmował podane poniżej loty.

Plan lotów:

Lp.

Data koszowania

Data lotu

Miejscowość

Średnia odległość

Rodzaj lotu

Punktacja

1.

18.08.2018

19.08.2018

Milmersdorf

130

oddziałowy

10

2.

25.08.2018

26.08.2018

Gransee  

160

MP+MO

15

3.

01.09.2018

02.09.2018

Wittstock

200

MP+MO

20

4.

08.09.2018

09.09.2018

Wittenberge

255

MP+MO

30

5.

15.09.2018

16.09.2018

Luneburg

340

MP+MO

40

 

Plan przejazdu kabiny z miejscowości Milmersdorf i Gransee

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew

16.30

17.00

2.

Drezdenko

17.30

18.00

3.

Stare Kurowo

18.20

18.50

4.

Strzelce Kraj.

19.10

19.40

5.

Barlinek

20.20

21.00

 

Plan przejazdu kabiny z miejscowości Wittstock i Wittenberge

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew

16.00

16.30

2.

Drezdenko

17.00

17.30

3.

Stare Kurowo

17.50

18.20

4.

Strzelce Kraj.

18.40

19.10

5.

Barlinek

19.50

20.30

 

Plan przejazdu kabiny z miejscowości Luneburg

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew

14.00

14.30

2.

Drezdenko

15.00

15.30

3.

Stare Kurowo

15.50

16.20

4.

Strzelce Kraj.

16.40

17.00

5.

Barlinek

17.40

18.20

Pojenie gołębi będzie odbywało się na punkcie w Sekcji Barlinek.

Podział klatek zostanie ustalony na podstawie ilości zgłoszonych gołębi w poźniejszym terminie.

W lotach mogą uczestniczyć jedynie gołębie zgłoszone przez hodowców na spisach złożonych przed sezonem lotowym. 

Gołębie koszowane na loty muszą obowiązkowo posiadać numer telefonu hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu zapięty na nodze gołębia.

Na każdy lot obowiązywać będzie seria i kolor obrączek kontrolnych dostarczonych przez Zarząd Oddziału.

Sprawdzenie gołębi wkładanych na lot należy wykonać na listach startowo-zegarowych 

lub w przypadku systemów ESK na protokołach wkładań z elektronicznych systemów konstatujących

Uwaga: Każdy hodowca otrzyma jeden egzemplarz listy startowo-zegarowej, z którego sam wykonana kopie na wszystkie loty sezonu.

Dokumentacja lotowa

Komisja Lotowa i Zegarowa mają obowiązek sporządzić protokół nastawiania i otwarcia zegarów. 

Protokół komisji lotowej i zegarowej na loty oddziałowe należy wykonać w 2 (dwóch) egzemplarzach według wzoru podanego poniżej, na loty okręgowe w 3 (trzech) egzemplarzach.

Protokół ten powinien być podsumowany i być zgodny z ilością wkładanych gołębi i nastawianych zegarów. 

Protokoły nastawienia i otwarcia zegarów powinny zawierać w przypadku zegarów Benzing CC wydruk kodu podpisane przez komisję. 

Na każdy lot listy startowo-zegarowe i listy wkładań z elektronicznych systemów konstatujących muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach. 

Uwaga: Listy startowo - zegarowe muszą być podpisane przez dwóch członków komisji wkładaniowej i zegarowej, przewodniczącego danej komisji oraz hodowcę. 

Listy Startowo - Zegarowe nie mogą zawierać skreśleń i poprawek, taśmy zegarowe powinny być czytelnie opisane i ostemplowane.

Oryginał protokołu komisji lotowej i zegarowej, oryginały wraz z kopiami list startowo-zegarowych i protokołów wkładań ESK należy przekazać komisji zegarowej, która ma obowiązek zabezpieczyć je do czasu otwarcia zegarów zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym.

Otwarcie zegarów ze wszystkich lotów o godz.16:00 w dniu lotu.

Uwaga: Hodowca ma prawo w razie awarii zegara otworzyć zegar w trakcie trwania lotu i obrączki kontrolne odbić w innym zegarze nastawionym na ten lot, a awaryjny zegar musi dostarczyć na otwarcie komisji zegarowej pod rygorem unieważnienia lotu i skierowanie sprawy do K.D.

Dokumenty po odbytym locie.

W dniu otwarcia zegarów, po wypełnieniu i ostemplowaniu oryginały list startowo-zegarowych i list przylotu z elektronicznych systemów konstatujących wraz z kopią protokołu komisji lotowej i zegarowej z punktu wkładań należy wysłać do rachmistrza Oddziału na adres:

Adam Kocel

Osiedle Słowiańskie 7c/3

69-210 Lubniewice

Kopie list startowo – zegarowych i list przylotu z elektronicznych systemów konstatujących oraz taśmy i oryginały protokołów punktu wkładań wysyłamy do Wiceprezesa ds. lotowych Oddziału na adres:

Przemysław Lewandowski

Łubianka 22

74-305 Karsko

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie o ich zauważeniu lecz nie później niż 10 dni od odbycia lotu, prezesowi sekcji, a ten następnie do V-ce Prezesa d/s Organizacji Lotów. 

Weryfikację dokumentów lotowych będzie dokonywał V-ce Prezes ds. lotowych. 

W przypadku odwołań rozpatrywać będzie komisja lotowa i zegarowa Oddziału.

Współzawodnictwo lotowe Oddziału gołębi młodych.

Kat. z całości na spisie – 3 mistrzów zdobywa dyplom + puchar, 7 przodowników zdobywa dyplom i statuetkę, pozostałych 10 przodowników zdobywa dyplom

Kat. z 50 na spisie – jak wyżej

Trzy najlepsze lotniki – dyplom + puchar

Trzy pierwsze gołębie z każdego lotu – dyplom

Z każdego lotu punkty zdobywa seria pięciu (5) pierwszych gołębi danego hodowca.


Komunikat Nr 1/2018 Zarządu Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Drezdenku dotyczący lotów gołębi dorosłych w sezonie 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.04.2018

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że: 

Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2018 
został zatwierdzony na Posiedzeniu Zarządu Oddziału Drezdenko w dniu 11.03.2018 r.

i będzie obejmował loty według poniższego zestawienia:

Lp.

Data koszowania

Data lotu

Miejscowość lotu

średnia odległość

Kat. lotu

Lista konkursowa

1.

Sobota
28.04.2018

Niedziela
29.04.2018

Strasburg

140

A

oddziałowa

2.

Sobota
05.05.2018

Niedziela
06.05.2018

Neubrandenburg

170

A

oddziałowa

3.

Sobota
12.05.2018

Niedziela
13.05.2018

Parchim

250

A

oddziałowa

4.

Sobota
19.05.2018

Niedziela
20.05.2018

Luneburg I

350

AB

oddziałowa

5.

Sobota
26.05.2018

Niedziela
27.05.2018

Rheine I

550

BC

oddziałowa

6.

Sobota
02.06.2018

Niedziela
03.06.2018

Rheine II

550

BC

oddziałowa

7.

Piątek
08.06.2018

Sobota
09.06.2018

Luneburg II

350

AB

oddziałowa

8.

Czwartek
14.06.2018

Sobota
16.06.2018

Bergen I

780

CM

oddziałowa
okręgowa

9.

Sobota
23.06.2018

Niedziela
24.06.2018

Rheine III

550

BC

oddziałowa

10.

Piątek
29.06.2018

Sobota
30.06.2018

Luneburg III

350

AB

oddziałowa

11.

Czwartek
05.07.2018

Sobota
07.07.2018

Bergen II

780

CM

oddziałowa
okręgowa

12.

Sobota
14.07.2018

Niedziela
15.07.2018

Rheine IV

550

BC

oddziałowa

13.

Sobota
21.07.2018

Niedziela
22.07.2018

Luneburg IV

350

A

oddziałowa

14.

Sobota
27.07.2018

Niedziela
28.07.2018

Rheine V

550

C

oddziałowa

Kat. A – 7 lotów, Kat. B – 7 lotów, Kat. C – 7 lotów, Kat. M – 2 loty

 

PLAN PRZEJZADU KABINY TRANSPORTOWEJ NA SEZON LOTOWY 2018

Plan na loty z miejscowości Strasburg i Neubrandenburg

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew

17:00

17:30

2.

Drezdenko

18:00

18:30

3.

Stare Kurowo

18:50

19:20

4.

Strzelce Kraj.

19:40

20:10

5.

Barlinek

20:40

21:20

Plan na lot z miejscowości Parchim

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew

16:30

17:00

2.

Drezdenko

17:30

18:00

3.

Stare Kurowo

18:20

18:50

4.

Strzelce Kraj.

19:10

19:40

5.

Barlinek

20:20

21:00

Plan na loty z miejscowości Luneburg

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew

15:30

15:50

2.

Drezdenko

16:20

16:40

3.

Stare Kurowo

17:00

17:20

4.

Strzelce Kraj.

17:35

17:50

5.

Barlinek

18:20

19:00

Plan na loty z miejscowości Rheine I, II, III i IV (realizowane wspólnie z Oddziałem Sulęcin)

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Barlinek

8:30

8:50

2.

Strzelce Kraj.

9:20

9:40

3.

Stare Kurowo

10:00

10:20

4.

Dobiegniew

10:50

11:10

5.

Drezdenko

11:40

12:00

Plan na lot z miejscowości Rheine V (ostatni)

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Barlinek

9:00

9:20

2.

Strzelce Kraj.

9:50

10:05

3.

Stare Kurowo

10:25

10:40

4.

Dobiegniew

11:10

11:25

5.

Drezdenko

11:50

12:30

Na loty okręgowe z Bergen op Zoom godziny koszowania zostaną podane w późniejszym terminie.

Pojenie gołębi na lotach do 400 km będzie odbywało się na punkcie w Sekcji Barlinek,
na lotach Rheine I, II, III i IV na postoju przy dołączaniu przyczepy Oddziału Sulęcin,
na locie Rheine V na punkcie w Sekcji Drezdenko
.

Podział klatek na samochodzie na cztery pierwsze loty sezonu został ustalony na podstawie ilości zgłoszonych gołębi przy obsadzie gołębi 35 szt. na klatkę:

Sekcja Barlinek – 25 klatek

Sekcja Dobiegniew – 19 klatek

Sekcja Drezdenko – 17 klatek

Sekcja Stare Kurowo – 21 klatek

Sekcja Strzelce Kraj. – 14 klatek

Pozostałe gołębie muszą zostać zakosztowane do klatek na przyczepie.

Obsada gołębi na pozostałe loty będzie uzależniona od ilości wkładanych gołębi na lot.

Przy koszowaniu:

W lotach mogą uczestniczyć jedynie gołębie zgłoszone przez hodowców na spisach złożonych przed sezonem lotowym.  

Gołębie spoza spisu nie mogą uczestniczyć w lotach i nie mogą być przyjmowane na punktach wkładań, pod rygorem wykluczenia hodowcy z lotów, a w przypadku powtarzania się procederu na danym punkcie skutkować to będzie zamknięciem takiego punktu do końca sezonu lotowego.

Gołębie koszowane na loty muszą obowiązkowo posiadać numer telefonu hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu zapięty na nodze gołębia.

Na każdy lot obowiązywać będzie seria i kolor obrączek kontrolnych dostarczonych przez Zarząd Oddziału.

Sprawdzenie gołębi wkładanych na lot należy wykonać na listach startowo-zegarowych 

lub w przypadku systemów ESK na protokołach wkładań z elektronicznych systemów konstatujących

Uwaga: Każdy hodowca otrzyma jeden egzemplarz listy startowo-zegarowej, z którego sam wykonana kopie na wszystkie loty sezonu.

Zgodnie z Regulaminem Generalnego Mistrzostwa Polski począwszy od lotu nr 4 Luneburg I przed każdym lotem należy wytypować serię 10 gołębi zgłoszonych do tej rywalizacji, oraz 5 gołębi z wcześniej wybranej 10-tki do rywalizacji o Intermistrzostwo.

W przypadku zegarów elektronicznych należy gołębie seryjne zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i powinny być one koszowane jako 10 pierwszych.

W przypadku gdy hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych.

Hodowcy korzystający z zegarów tradycyjnych i z listy startowo-zegarowych gołębie seryjne powinni zaznaczyć w rubryce "seryjny" oraz dodatkowo wpisać jako 10 pierwszych w rubryce „ typowanie”. W przypadku gdy hodowca nie zaznaczy gołębi typowanych, nie bierze udziału w rywalizacji w tej kategorii.

Dokumentacja lotowa

Komisja Lotowa i Zegarowa mają obowiązek sporządzić protokół nastawiania i otwarcia zegarów. 

Protokół komisji lotowej i zegarowej na loty oddziałowe należy wykonać w 2 (dwóch) egzemplarzach według wzoru podanego poniżej, na loty okręgowe w 3 (trzech) egzemplarzach.

Protokół ten powinien być podsumowany i być zgodny z ilością wkładanych gołębi i nastawianych zegarów. 

Protokoły nastawienia i otwarcia zegarów powinny zawierać w przypadku zegarów Benzing CC wydruk kodu podpisane przez komisję. 

Na każdy lot listy startowo-zegarowe i listy wkładań z elektronicznych systemów konstatujących muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach. 

Uwaga: Listy startowo - zegarowe muszą być podpisane przez dwóch członków komisji wkładaniowej i zegarowej, przewodniczącego danej komisji oraz hodowcę. 

Listy Startowo - Zegarowe nie mogą zawierać skreśleń i poprawek, taśmy zegarowe powinny być czytelnie opisane i ostemplowane.

Oryginał protokołu komisji lotowej i zegarowej, oryginały wraz z kopiami list startowo-zegarowych i protokołów wkładań ESK należy przekazać komisji zegarowej, która ma obowiązek zabezpieczyć je do czasu otwarcia zegarów zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym.

Otwarcie zegarów

Z lotów Strasburg, Neubrandenburg, Parchim, Luneburg oraz Rheine otwarcie zegarów o godz. 20:00 w dniu lotu. 

W przypadku braku limitu gołębi z lotów, z których konkurs nie będzie zamknięty w pierwszym dniu otwarcie zegarów odbędzie się o godzinie 18:00 następnego dnia.

Uwaga: Hodowca ma prawo w razie awarii zegara otworzyć zegar w trakcie trwania lotu i obrączki kontrolne odbić w innym zegarze nastawionym na ten lot, a awaryjny zegar musi dostarczyć na otwarcie komisji zegarowej pod rygorem unieważnienia lotu i skierowanie sprawy do K.D.

 

Dokumenty po odbytym locie.

W dniu otwarcia zegarów, po wypełnieniu i ostemplowaniu oryginały list startowo-zegarowych i list przylotu z elektronicznych systemów konstatujących wraz z kopią protokołu komisji lotowej i zegarowej z punktu wkładań należy wysłać do rachmistrza Oddziału na adres:

Adam Kocel

Osiedle Słowiańskie 7c/3

69-210 Lubniewice

Kopie list startowo – zegarowych i list przylotu z elektronicznych systemów konstatujących oraz taśmy i oryginały protokołów punktu wkładań wysyłamy do Wiceprezesa ds. lotowych Oddziału na adres:

Przemysław Lewandowski

Łubianka 22

74-305 Karsko

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie o ich zauważeniu lecz nie później niż 10 dni od odbycia lotu, prezesowi sekcji, a ten następnie do V-ce Prezesa d/s Organizacji Lotów. 

Weryfikację dokumentów lotowych będzie dokonywał V-ce Prezes ds. lotowych. 

W przypadku odwołań rozpatrywać będzie komisja lotowa i zegarowa Oddziału.

Współzawodnictwo lotowe Oddziału.

1) Rywalizacja o Mistrzostwo Oddziału w kat. A,B, C, D, M, GMP i Intermistrzostwo będzie oparta na podstawie złożonych spisów gołębi w ilości 50 szt. w tych kategoriach nagrodzonych będzie trzech Mistrzów - puchar + dyplom oraz 7 przodowników – dyplom.

2) Rywalizacja o Mistrzostwo Oddziału w kat. E z 50

- loty do 400 km 5 gołębi zdobywa po 40 pkt

- loty od 400 do 600 4 gołębie zdobywa po 60 pkt

- loty powyżej 700 km 3 gołębie zdobywa po 90 pkt

W kat. E z 50 zostanie nagrodzonych pucharem + dyplom trzech mistrzów i trzech przodowników, a 4 przodowników – dyplom.

3) Kategoria roczne z  całości – loty do 400 km 5 gołębi zdobywa po 40 pkt.

W tej kat. nagrodzonych zostanie 3 Mistrzów - puchar + dyplom oraz 7 przodowników – dyplom.

4) Kategoria Super Mistrz - suma punktów Kat E z 50, kat. roczne z całości, kat. młode: nagroda – puchar + dyplom.

5) Najlepsze lotniki 3 w kat. A, B, C, D, M, GMP i Intermistrzostwo – nagroda puchar + dyplom

6) Najlepsze lotniki po 3 dla samców i samic w kat. E z całości – nagroda puchar + dyplom

7) Najlepsze lotniki po 3 dla samców i samic kat. roczne – nagroda puchar + dyplom,

8) Puchar przechodni kat. E z 50  zdobyć 3 razy.

Z każdego lotu do 400 km trzy pierwsze gołębie zdobywają dyplom. Natomiast  w lotach pow. 500 km pięć pierwszych gołębi zdobywa dyplom. 

Sprawy nie poruszane w komunikacie reguluje Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP.


Spisy gołębi dorosłych na sezon 2018 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.03.2018

W zkładce Pliki do pobrania umieszczono spisy gołębi dorosłych Oddziału Drezdenko 

Ewentualne błędy proszę zgłaszać na numer tel: 501 092 110


SPISY GOŁĘBI NA SEZON LOTOWY 2018

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.03.2018


Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że spisy gołębi dorosłych na sezon 2018 należy składać
w sekcjach do dnia 18.03.2018 r.

Spisy należy złożyć w dwóch egzemplarzach (wzory spisów poniżej).
Na spisie należy wytypować i zaznaczyć 50 szt. gołębi do Mistrzostwa Oddziału i Generalnego Mistrzostwa Polski.

Przy sporządzaniu spisu należy pamiętać o chronologicznym wpisywaniu gołębi
w kolejności numerów obrączek od najniższych do najwyższych.
Barwę gołębia należy wpisać zgodnie z obowiązującym nazewnictwem barw gołębi pocztowych.

Spisy muszą zawierać potwierdzenie weterynaryjne o szczepieniach

Prosimy o powiadomienie wszystkich członków poszczególnych sekcji o zasadach składania spisów.

Wzory spisów: wzór nr 1 – 50-tka do GMP,          wzór nr 2 – z całości


Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2018.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 14.03.2018

Plan lotów gołębi dorosłych Oddziału Drezdenko na sezon 2018 (po zmianach)
znajduje się w zakładce PLAN LOTÓW.


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<