Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


UWAGA!!! Zmiana godzin koszowania na loty Rheine III i IV

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.06.2019

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że zmienione zostały godziny odbioru gołębi na loty Rheine III i IV realizowane wspólnie z Oddziałem Sulęcin, według poniższego harmonogramu:

Sekcja Barlinek godz. 7:30 – 7:50
Sekcja Strzelece Kraj. godz. 8:20 – 8:40
Sekcja Stare Kurowo godz. 9:00 – 9:20
Sekcja Dobiegniew godz. 9:50 – 10:10
Sekcja Drezdenko godz. 10:40 – 11:00


Komunikat dotyczący lotów Bergen Op Zoom w dniu 06.07. i 27.07.2019 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.06.2019

Komunikat maraton

Harmonogram odbioru gołębi


Komunikat nr 3/2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.06.2019

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 29.05.2019 r. jednogłośnie przegłosowano zmianę w planie lotów gołębi dorosłych sezonu 2019.
Lot nr 14 zaplanowany na dzień 28.07.2019 r. z miejscowości Rheine został zamieniony na lot typu maraton z miejscowości Bergen op Zoom (koszowanie w czwartek dnia 25.07., lot w dniu 27.07. - sobota i będzie realizowany wspólnie z pozostałymi oddziałami Okręgu Gorzów Wlkp.
Tym samym lot z miejscowości Uelzen II zaplanowany na niedzielę dnia 21.07.2019 r. będzie odbywał się w sobotę 20.07.2019 r.

Jednocześnie zmieniono godziny koszowania gołębi na lot Luneburg II i dwa loty Uelzen.
Sekcja Dobiegniew odjazd kabiny godz. 14:50
Sekcja Drezdenko godz. 15:40
Sekcja Stare Kurowo godz. 16:20
Sekcja Strzelece Kraj. godz. 16:50
Sekcja Barlinek godz. 18:00

 


Komunikat Nr 1/2019 Zarządu Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Drezdenku dotyczący lotów gołębi dorosłych w sezonie 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 21.06.2019

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że: 

Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2019 będzie obejmował loty według poniższego zestawienia:

Lp.

Data koszowania

Data lotu

Miejscowość lotu

średnia odległość

Kat. lotu

Lista konkursowa

1.

Sobota
27.04.2019

Niedziela
28.04.2019

Strasburg

140

A

oddziałowa

2.

Sobota
04.05.2019

Niedziela
05.05.2019

Neubrandenburg

170

A

oddziałowa

3.

Sobota
11.05.2019

Niedziela
12.05.2019

Parchim

250

A

oddziałowa

4.

Sobota
18.05.2019

Niedziela
19.05.2019

Luneburg I

340

AB

oddziałowa

5.

Sobota
25.05.2019

Niedziela
26.05.2019

Rheine I

550

BC

oddziałowa

6.

Sobota
01.06.2019

Niedziela
02.06.2019

Rheine II

550

BC

oddziałowa

7.

Piątek
07.06.2019

Sobota
08.06.2019

Luneburg II

340

AB

oddziałowa

8.

Piątek
14.06.2019

Niedziela
16.06.2019

Bergen op Zoom I

785

CM

oddziałowa
okręgowa

9.

Sobota
22.06.2019

Niedziela
23.06.2019

Rheine III

550

BC

oddziałowa

10.

Piątek
28.06.2019

Sobota
29.06.2019

Uelzen I

315

AB

oddziałowa

11.

Czwartek
04.07.2019

Sobota
06.07.2019

Bergen op Zoom II

785

CM

oddziałowa
okręgowa

12.

Sobota
13.07.2019

Niedziela
14.07.2019

Rheine IV

550

BC

oddziałowa

13.

Piątek
19.07.2019

Sobota
20.07.2019

Uelzen II

315

A

oddziałowa

14.

Czwartek
25.07.2019

Sobota
27.07.2019

Bergen op Zoom III

785

CM

oddziałowa
okręgowa

Kat. A – 7 lotów, Kat. B – 7 lotów, Kat. C – 7 lotów, Kat. M – 2 loty

 

PLAN PRZEJZADU KABINY TRANSPORTOWEJ NA SEZON LOTOWY 2019

Plan na loty z miejscowości Strasburg i Neubrandenburg

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew

17:00

17:30

2.

Drezdenko

18:00

18:30

3.

Stare Kurowo

18:50

19:20

4.

Strzelce Kraj.

19:40

20:10

5.

Barlinek

20:40

21:20

Plan na lot z miejscowości Parchim

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew

16:30

17:00

2.

Drezdenko

17:30

18:00

3.

Stare Kurowo

18:20

18:50

4.

Strzelce Kraj.

19:10

19:40

5.

Barlinek

20:20

21:00

Plan na loty z miejscowości Luneburg i Uelzen

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Dobiegniew

14:30

14:50

2.

Drezdenko

15:20

15:40

3.

Stare Kurowo

16:00

16:20

4.

Strzelce Kraj.

16:35

16:50

5.

Barlinek

17:20

18:00

Plan na loty z miejscowości Rheine I, II, III i IV (realizowane wspólnie z Oddziałem Sulęcin)

Lp.

Nazwa punktu wkładań

Godzina przyjazdu

Godzina odjazdu

1.

Barlinek

7:30

7:50

2.

Strzelce Kraj.

8:20

8:40

3.

Stare Kurowo

9:00

9:20

4.

Dobiegniew

9:50

10:10

5.

Drezdenko

10:40

11:00

 

Na loty okręgowe z Bergen op Zoom ustalono jeden puknt wkładań dla całego oddziału w miejscowości Strzelce Kraj. Godziny koszowania zostaną podane w późniejszym terminie.

Pojenie gołębi na lotach do 400 km będzie odbywało się na punkcie w Sekcji Barlinek,
na lotach Rheine I, II, III i IV na postoju przy dołączaniu przyczepy Oddziału Sulęcin.

Podział klatek na samochodzie na cztery pierwsze loty sezonu został ustalony na podstawie ilości zgłoszonych gołębi przy obsadzie gołębi 35 szt. na klatkę:

Sekcja Barlinek – 25 klatek

Sekcja Dobiegniew – 21 klatek

Sekcja Drezdenko – 21 klatek

Sekcja Stare Kurowo – 18 klatek

Sekcja Strzelce Kraj. – 11 klatek

Pozostałe gołębie muszą zostać zakosztowane do klatek na przyczepie.

Obsada gołębi na pozostałe loty będzie uzależniona od ilości wkładanych gołębi na lot.

Uwaga: na punktach wkładania gołębi należy bezwzględnie przestrzegać przepisów Regulaminu Lotowo-Zegarowego oraz instrukcji wkładania gołębi na lot, a także instrukcji nastawiania i otwierania zegarów.

W lotach mogą uczestniczyć jedynie gołębie zgłoszone przez hodowców na spisach złożonych przed sezonem lotowym.  

Gołębie spoza spisu nie mogą uczestniczyć w lotach i nie mogą być przyjmowane na punktach wkładań, pod rygorem wykluczenia hodowcy z lotów, a w przypadku powtarzania się procederu na danym punkcie skutkować to będzie zamknięciem takiego punktu do końca sezonu lotowego.

Gołębie koszowane na loty muszą obowiązkowo posiadać numer telefonu hodowcy umieszczony jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu zapięty na nodze gołębia.

Na każdy lot obowiązywać będzie seria i kolor obrączek kontrolnych dostarczonych przez Zarząd Oddziału.

Koszowanie gołębi:

Rozpoczęcie pracy Komisji wkładaniowej i wkładanie gołębi na punkcie wkładań może nastąpić przy obecności minimum 6 hodowców wkładających gołębie na lot.

Wszystkimi pracami na Punkcie Wkładań kieruje Przewodniczący Komisji Lotowej, który powołuje dwuosobowe Zespoły Wkładaniowe.

Zespoły Wkładaniowe dokonują sprawdzenia wkładanych gołębi na listach startowo-zegarowych lub w przypadku systemów ESK na protokołach wkładań z elektronicznych systemów konstatujących.
Listy startowo-zegarowe muszą być wypełnione czytelnie, czysto i bez poprawek. Przy gołębiach niewkładanych na dany lot muszą być wykreślone rubryki obrączki kontrolne i czas przylotu.

Po sprawdzeniu gołębi każda lista dokumentująca włożenie gołębi na lot winna posiadać cztery podpisy: dwóch członków zespołu wkładaniowego, hodowcy i przewodniczącego Komisji Lotowej.

Uwaga: Protokoły wkładania gołębi z ESK muszą zostać wydrukowane niezwłocznie (max. do 2 minut) po sprawdzeniu gołębi danego hodowcy.

Zgodnie z Regulaminem Generalnego Mistrzostwa Polski począwszy od lotu nr 4 Luneburg I przed każdym lotem należy wytypować serię 10 gołębi zgłoszonych do tej rywalizacji, oraz 5 gołębi z wcześniej wybranej 10-tki do rywalizacji o Intermistrzostwo.

W przypadku zegarów elektronicznych należy gołębie seryjne zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i powinny być one koszowane jako 10 pierwszych.

W przypadku gdy hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 10 pierwszych koszowanych.

Hodowcy korzystający z zegarów tradycyjnych i z listy startowo-zegarowych gołębie seryjne powinni zaznaczyć w rubryce "seryjny" oraz dodatkowo wpisać jako 10 pierwszych w rubryce „ typowanie”. W przypadku gdy hodowca nie zaznaczy gołębi typowanych, nie bierze udziału w rywalizacji w tej kategorii.

Dokumentacja lotowa

Komisja Lotowa i Zegarowa mają obowiązek sporządzić protokół nastawiania i otwarcia zegarów. 

Protokół komisji lotowej i zegarowej na loty oddziałowe należy wykonać w 2 (dwóch) egzemplarzach według wzoru podanego poniżej, na loty okręgowe w 3 (trzech) egzemplarzach.

Protokół ten powinien być podsumowany i być zgodny z ilością wkładanych gołębi i nastawianych zegarów. 

Protokoły nastawienia i otwarcia zegarów powinny zawierać w przypadku zegarów Benzing CC wydruk kodu podpisane przez komisję. 

Na każdy lot listy startowo-zegarowe i listy wkładań z elektronicznych systemów konstatujących muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach i muszą być podpisane przez dwóch członków zespołu wkładaniowego, hodowcę i przewodniczącego Komisji Lotowej.

Listy Startowo - Zegarowe nie mogą zawierać skreśleń i poprawek, taśmy zegarowe powinny być czytelnie opisane i ostemplowane.

Oryginał protokołu komisji lotowej i zegarowej, oryginały wraz z kopiami list startowo-zegarowych i protokołów wkładań ESK należy przekazać komisji zegarowej, która ma obowiązek zabezpieczyć je do czasu otwarcia zegarów zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym.

Otwarcie zegarów

Z lotów Strasburg, Neubrandenburg, Parchim, Luneburg, Uelzen oraz Rheine
otwarcie zegarów o godz. 18:00 w dniu lotu. 

W przypadku braku limitu gołębi z lotów, z których konkurs nie będzie zamknięty w pierwszym dniu otwarcie zegarów odbędzie się o godzinie 18:00 następnego dnia.

Uwaga: Hodowca ma prawo w razie awarii zegara otworzyć zegar w trakcie trwania lotu i obrączki kontrolne odbić w innym zegarze nastawionym na ten lot, a awaryjny zegar musi dostarczyć na otwarcie komisji zegarowej pod rygorem unieważnienia lotu i skierowanie sprawy do K.D.

 

Dokumenty po odbytym locie.

W dniu otwarcia zegarów, po wypełnieniu i ostemplowaniu oryginały list startowo-zegarowych i list przylotu z elektronicznych systemów konstatujących wraz z kopią protokołu komisji lotowej i zegarowej z punktu wkładań należy wysłać do rachmistrza Oddziału na adres:

Adam Kocel

Osiedle Słowiańskie 7c/3

69-210 Lubniewice

Kopie list startowo – zegarowych i list przylotu z elektronicznych systemów konstatujących oraz taśmy i oryginały protokołów punktu wkładań wysyłamy do Wiceprezesa ds. lotowych Oddziału na adres:

Przemysław Lewandowski

Łubianka 22

74-305 Karsko

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie o ich zauważeniu lecz nie później niż 10 dni od odbycia lotu, prezesowi sekcji, a ten następnie do V-ce Prezesa d/s Organizacji Lotów. 

Weryfikację dokumentów lotowych będzie dokonywał V-ce Prezes ds. lotowych. 

W przypadku odwołań rozpatrywać będzie komisja lotowa i zegarowa Oddziału.

Współzawodnictwo lotowe Oddziału.

1) Rywalizacja o Mistrzostwo Oddziału w kat. A,B, C, D, M, GMP i Intermistrzostwo będzie oparta na podstawie złożonych spisów gołębi w ilości 50 szt. w tych kategoriach nagrodzonych będzie trzech Mistrzów: puchar + dyplom oraz 7 przodowników – dyplom.

2) Rywalizacja o Mistrzostwo Oddziału z 50-tki:

- loty do 400 km 5 gołębi zdobywa po 40 pkt

- loty od 400 do 600 4 gołębie zdobywa po 60 pkt

- loty powyżej 700 km 3 gołębie zdobywa po 90 pkt

3) Rywalizacja o Mistrzostwo Oddziału z całości:

- loty do 300 km 8 gołębi zdobywa po 20 pkt

- loty od 300 do 400 km 7 gołębi zdobywa po 30 pkt

- loty od 400 do 600 6 gołębi zdobywa po 40 pkt

- loty powyżej 700 km 5 gołębi zdobywa po 60 pkt

W Rywalizacji o Mistrzostwo Oddziału z 50-tki i z całości zostanie nagrodzonych trzech Mistrzów: puchar + dyplom, trzech przodowników: statuetka + dyplom oraz przodownicy do 20. miejsca – dyplom.

4) Kategoria roczne z  całości – loty do 400 km 5 gołębi zdobywa po 40 pkt.

W tej kat. nagrodzonych zostanie trzech Mistrzów: puchar + dyplom oraz 7 przodowników – dyplom.

5) Kategoria Super Mistrz - suma punktów w rywalizacji z 50-tki, w rywalizacji z całości, kat. roczne z całości, kat. młode: nagroda – puchar + dyplom.

6) Najlepsze lotniki 3 w kat. A, B, C, D, M, GMP i Intermistrzostwo – nagroda puchar + dyplom

7) Najlepsze lotniki po 3 dla samców i samic w kat. E z całości – nagroda puchar + dyplom

8) Najlepsze lotniki po 3 dla samców i samic kat. roczne – nagroda puchar + dyplom,

Z każdego lotu do 400 km trzy pierwsze gołębie zdobywają dyplom.
Natomiast  w lotach pow. 500 km pięć pierwszych gołębi zdobywa dyplom. 

Sprawy nie poruszane w komunikacie reguluje Regulamin Lotowo-Zegarowy PZHGP.


Spisy gołębi dorosłych 2019 r.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.04.2019

W zakładce Pliki do pobrania umieszczono spisy gołębi dorosłych na sezon 2019 r.

Proszę sprawdzić, ewentualne poprawki zgłaszać na nr. tel: 501 092 110

lub e-mail hodowca56@interia.pl


Zmiana lotu nr 3 w planie lotów gołębi dorosłych w sezonie 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 24.03.2019

Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że na posiedzeniu w dniu 22.03.2019 r. dokonano zmiany miejscowości lotu nr 3 w planie lotów gołębi dorosłych w sezonie 2019. Zmiana nastąpiła z powodu braku potwierdzającego w miejscowości Fahrbinde. Lot nr 3 odbędzie się z miejscowości Parchim.


SPISY GOŁĘBI NA SEZON LOTOWY 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.03.2019


Zarząd Oddziału Drezdenko informuje, że spis gołębi dorosłych na sezon 2019 należy złożyć
w sekcjach do dnia 31.03.2019 r., w dwóch egzemplarzach (wzory spisów poniżej).
Na spisie należy wytypować i zaznaczyć 50 szt. gołębi do Mistrzostwa Oddziału i Generalnego Mistrzostwa Polski.
Przy sporządzaniu spisu należy pamiętać o chronologicznym wpisywaniu gołębi od najstarszych do najmłodszych i w kolejności numerów obrączek od najniższych do najwyższych.
Spis musi zostać podbity przez lekarza weterynarii.
Posiadacze zegarów ESK muszą dodatkowo sporządzić spisy w swoich systemach celem przesłania do rachmistrza za pomocą kostek ESK.
W tym celu zobowiązuje się Sekcje do zorganizowania weryfikacji zegarów podczas, których wyznaczeni opiekunowie zgrają spisy do kostek ESK i prześlą je rachmistrzowi Oddziału.
Prosimy o powiadomienie wszystkich członków poszczególnych sekcji o zasadach składania spisów.

Wzory spisów: wzór nr 1 – 50-tka w wersji word,          wzór nr 2 – z całości w wersji word
                      wzór nr 1 – 50-tka w wersji pdf,             wzór nr 2 – z całości w wersji pdf


Plan lotów gołębi dorosłych na sezon 2019.

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 06.01.2019

W zakładce PLAN LOTÓW zamieszczono plan lotów gołębi dorosłych Oddziału Drezdenko na sezon 2019 zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Drezdenko podczas posiedzenia Zarządu w dniu 06.01.2019 r.
 


Powyżej wyświetlono wszystkie dostępne wpisy.

>> pokaż pięć ostatnich wpisów + wpisy z ostatnich 31 dni <<